Välkommen till svenska LHON-registret!

Svenska LHON-registret är ett forskningsregister som startats i syfte att öka kunskapen och främja forskningen om sjukdomen Lebers hereditära optikusneuropati (LHON).