Samtycke till deltagande i LHON-registret

För att kunna leta efter faktorer som påverkar insjuknande och prognos har vi startat ett forskningsregister, LHON-registret. Vi frågar därför dig om vi i forskningssyfte får samla in personuppgifter och information om dig relaterad till din diagnos eller anlagsbärarskap, till exempel journaluppgifter eller enkätsvar.

Ditt deltagande i LHON-registret är helt frivilligt. Läs mer om hur du deltar och fyller i ditt samtycke.