Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller för webbplatsen https://lhon-registret.se. Den gäller inte för innehållet i själva registret eller med det associerade beslutsstöd.

Vilka vi är

Vi är ett forskningsregister med syfte att främja forskningen om sjukdomen Lebers hereditära optikusneuropati, (LHON). Centralt personuppgiftsansvarig är Registercentrum syd, Region Blekinge. Vår webbplatsadress är: https://lhon-registret.se.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kontaktformulär

Om du kontaktar oss via kontaktformuläret så sparas de uppgifter som du då själv uppger: namn, e-postadress, ämne och meddelande.

Cookie-filer

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vilka vi delar dina data med

Vi delar inte dina data med någon tredje part.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har kontaktat oss via vårt kontaktformulär kan du begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Eftersom vi är en offentlig verksamhet kan dina meddelanden genom kontaktformuläret anses som allmänna uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser för hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna handlingar. Här finns också regler om tystnadsplikt och förbud att lämna ut allmänna handlingar. Det som avgör om en allmän handling ska omfattas av sekretess är om innehållet kan leda till skada för någon. En patients hälsotillstånd eller personliga förhållanden är ett exempel på vad som är skyddat av sekretess.

Hur vi skyddar din information

Hanteringen av personuppgifter regleras av ett personuppgiftsbiträdesavtal (PUBA) mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Region Blekinge. Läs mer om dataskyddsombudet på Karolinska Universitetssjukhuset.